|   
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถิติ
ช่วงเวลา
ปีปฏิทิน

ถึง
จำนวนบันทึกข้อตกลงแยกตามประเภทหน่วยงาน
ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียน
ไม่พบข้อมูล
วิทยาลัย
ไม่พบข้อมูล
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ไม่พบข้อมูล
หน่วยงานราชการอื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
บริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูล
สมาคม ชมรม
ไม่พบข้อมูล
* กรณีกราฟไม่สามารถแสดงได้กรุณาตรวจสอบ Internet หรือ Authentication Network
* เลื่อนเมาส์วางบนส่วนกราฟที่ต้องการเพื่อแสดงจำนวนบันทึกข้อตกลงของปีที่เลือก

 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0702 seconds 3.82MB |